Итоговая комплексная работа для 1 класса на тувинском языке

Автор: Арган-оол Буяна Макаровна

Дата публикации: 25.03.2016

Номер материала: 1263

Тесты
Родной язык (не русский)
1 Класс

Чыл төнчүзүнүң комплекстиг хыналда ажылы

1 класс.

Кажар дилги.

8         Ашак кышкы оруктап арга ишти-биле чоруп орган. 15  Арга иштинге дилги халып чораан. Дилги шанакта                   23  балык барын билип каан. Ол балыкты чиксээш, өлүг 27  болуп мегеленип чыдып алган.                                                        

33          Ашак дилгини көрүп кааш, дыка-ла амыраан.         35  Кадайынга белекке      39 бээр деп боданып алган.  41  Олчазын   шанакта         43  балыының кырынга       46  салып алган. Ашак        

52 аъдын четкеш, хая-даа көрүнмейн чоруп орган.

58         Чанып келген. Шанакта балык-даа, дилги-даа чок 64   болган. Дилгиниң мегелээнин ам-на билип каан.

1. Даалга

Тоолду  номчуп эгеле. Башкынын командазы-биле каяа чедир номчаан сен, анаа карандажың сал. Тоолду төндүр номчу.

2. Даалга.

Тоолдуң утказын чугааларынга белен боор кылдыр чуруктарга согунчугаштар-биле айыт.

                     

                                           

                                     

3.Даалга

Дилги чүнү чиирил, бижи:

4. Даалга.

Дараазында айтырыгларга харыыла. Билдинмес болза тоолду катап номчу.

Айтырыг1.

Бир эвес ашак хүнде 2 балык тудар болза, 4 хүн иштинде каш балык тудуп алырыл?

Айтырыг 2.

Тоолда дириг амытаннарның буттары чежел?

Айтырыг 3.

Тоолда кымның  будунуң саны эвээжил? Каш эвээш?

 5.Даалга.

Тоолда сөөлгү 3 домакты дүжүрүп бижи. Хына.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Даалга

а) Сөзуглелде каратыр бижээн сөстерни бижээш,  үн, үжүүн сана.

_________________--  ___үн, __    үжүк

_________________--  ___үн, __    үжүк

_________________--  ___үн, __    үжүк

б) сөстерни слогтарга чарып шый.

Немелде даалгалар

7.Даалга

Чуруктарда чүвелерни хамааржыр сөстери-биле тудуштур.

Дириг эвес бойдус

Yнүштер

Дириг амытаннар

Картинка 5 из 948

Ыяштар

Картинка 96 из 203

Оът-сиген

Картинка 46 из 1223

8.Даалга.

Тоолда каш амытаннар кыжын чурттап шыдаарыл?

____________________________________________

9.Даалга

 Тоолду кичээнгейлиг номчааш танывас сөстерни сана.

 

а)Танывас: ______________сөс.

б) Танывас сөстериң утказын тайылбырлап көр.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Даалга.

Чүге ашак хая көрүнмейн чоруп органыл?

______________________________________________

11. Даалга.

Ашакка кандыг чагыг азы чүнү  сүмелеп боор сен?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________